Ta strona używa technologii COOKIE. Obiekty COOKIE są zapamiętywane i przechowywane w Państwa przeglądarce zgodnie z jej ustawieniami.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

 

Zgodnie z prawem każdy budynek powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Odpowiedzialny jest za to właściciel lub zarządca budynku. Czasem zachodzi jednak potrzeba wykorzystania obiektu budowlanego w innych celach niż był do tego przeznaczony. Wówczas można się ubiegać o legalną zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego poprzez zgłoszenie się do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Według ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 ze zmianami) zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części to w szczególności:

 "Podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń"


Nasza pracownia podejmuje się wszelkich prac związanych ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Zapewniamy fachową dokumentację projektową oraz pomoc w realizacji procedur administracyjnych.

Materiały zewnętrzne: